8. výzva A1 1.11.2018 - 31.5.2019

Pozor, dne 9. 1. 2019 byla provedena změna výzvy - text zde. U výzvy bylo změněno datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+.
 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

8. výzva A1 Bezpečnost dopravy II.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 11. 2018 do 12:00 31. 5. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 723.632,96 Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.2)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

Seznam schválených žádostí

Ke stažení