B2 Sociální podnikání

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 24. 4. 2019 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  7. výzva B2 Sociální podnikání Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 24. 4. 2019 do 12:00 31. 7. 2019 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 389 468, 75 Kč Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele) Výzva je vázaná ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  4. výzva B2 Sociální podnikání Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 6. 8. 2018 do 12:00 9. 11. 2018 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 6 870 625 Kč Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele) Výzva je vázaná na výzvu OP ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 8.11.2017 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  3. výzva B2 Sociální podnikání Pozor, výzva byla modifikovaná kvůli prodloužení termínu příjmu žádostí z 31.1.2018 na 28.2.2018! Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 8. 11. 2017 do 12:00 28.2.2018 Finanční alokace celkových způsobilých v ... (více)