6. výzva C3 6.12.2019 - 6.1.2020

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 12. 2019 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 6. výzva C3 Realizace sídelní zeleně 

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 6. 12.  2019 do 12:00 6. 1. 2020

Finanční alokace dotace: 500 000 Kč

Výše dotace: 60 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  128  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

Ke stažení