4. výzva PRV 12.2.2019 - 26.3.2019

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 12. 2. 2019  4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

  Fiche F1 Zemědělská produkce

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 287 095,- Kč
 

 Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 18 885 372,- Kč
 

 Fiche F3 Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 218 366,- Kč
 

 Fiche F4 Rekreace v lesích

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 343 589,- KčPříjem žádosti o dotaci: od  12. 2. 2019 do 26. 3. 2019

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
(ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy (pokud Vám nepůjde dokument zobrazit, tak si ho nejprve uložte do PC a poté ho otevřete v programu Adobe Acrobat Reader)

Seznam přijatých žádostí

Výsledný seznam schválených žádostí