Pro školy

Co můžeme školám nabídnout?

Šablony - projekty zjednodušeného vykazování

  • Metodická pomoc s výběrem vhodných šablon
  • Metodická pomoc s monitorovacím systémem MS2014+
  • Semináře a školení pro žadatele a příjemce
  • Individuální poradenství a průběžná metodická pomoc při realizaci a vykazování výstupů

Tyto činnosti poskytujeme pro MŠ a ZŠ bezplatně.

Příjem žádostí do I. vlny šablon již byl ukončen, nyní jsou aktivity realizovány na zapojených školách.

II. vlna šablon bude spuštěna pravděpodobně na jaře 2018 - všechny školy v regionu budeme průběžně informovat.

Na den vysokoškolákem

Ve spolupráci s NIDV - Koordinátorem podpory nadání v Olomouckém kraji jsme uspořádali pro šikovné studenty z regionu přednáškový den, kde měli možnost vyslechnout 4 zajímavé přednášky vysokoškolských vyučujcích a obohatit své znalosti.

Další přednáškový den plánujeme uspořádat v polovině listopadu 2017.