Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027

Finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027 bude zveřejněna po jejím schválení (cca 2022). Příprava strategie, pracovní verze a další dokumenty naleznete v záložce "Tvorba SCLLD 21+)

Ke stažení

Příprava Akčního plánu OPZ+.

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK) Operační program navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.  Cílem programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých podniků (zejména MSP), zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzi ... (více)