5.výzva PRV 27.7.2020 - 26.8.2020

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 27.7.2020  5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

Fiche F1 Zemědělská produkce

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 1 308 025,- Kč
 

Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 7 454 662,- Kč
 

 Fiche F3 Investice do zemědělských podniků

 Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 850 348,- Kč
 

 Fiche F4 Rekreace v lesích

 Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 343 589,- Kč

 Fiche F6 Obnova venkovských oblastí

 Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 6 037 800,- KčPříjem žádosti o dotaci: od 27.7.2020 do 26.8.2020

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
(ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Zdeněk Nagy, DiS., +420 730 511 866, nagy@masjesenicko.cz

Seminář pro žadatele se bude konat dne 29. 7.2020 od 14:00 v budově SBD Jeseník, 28. října 891/9, 790 01 v zasedací místnosti.

Ke stažení