Program rozvoje venkova - PRV (období 2014 - 2020)

PRV neboli Program rozvoje venkova spadá pod Ministerstvo zemědělství. Jeho webové stránky jsou https://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni pro více informací. MAS se týká opatření M19.2.1. Hlavním cílem programu je podpora ekosystémů zavislých na zemědělství a ekonomických aktivit ve venkovském prostoru.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 4. 11. 2023  9. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova: Fiche F3 - Investice do zemědělských podniků Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 205 569 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 4. 11. 2023 do 5. 12. 2023 Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla) Výzva je váz ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 3. 4. 2023  8. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova: Fiche F6 Obnova venkovských oblastí: Čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích Čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 552 441,- Kč Příjem žádosti o dotaci: od 3. 4. 20 ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 14. 2. 2022  7. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova: Fiche F2 Investice do nezemědělských činností Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 4 623 285,- Kč   Fiche F3 Investice do zemědělských podniků Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 5 001 440,- Kč   F ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 26. 4. 2021  6. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova: Fiche F2 Investice do nezemědělských činností Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 950 066,- Kč   Fiche F3 Investice do zemědělských podniků Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 1 100 408,- Kč   F ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 27.7.2020  5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova: Fiche F1 Zemědělská produkce Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 1 308 025,- Kč   Fiche F2 Investice do nezemědělských činností Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 7 454 662,- Kč    Fiche F3 Investice d ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 12. 2. 2019  4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:   Fiche F1 Zemědělská produkce Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 287 095,- Kč    Fiche F2 Investice do nezemědělských činností Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 18 885 372,- Kč    Fiche F3 Inves ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 9. 5. 2018 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:   Fiche F1 Zemědělská produkce Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 290 000,- Kč    Fiche F2 Investice do nezemědělských činností Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 21 036 750,- Kč    Fiche F3 Investi ... (více)

AS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 12. 2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:   Fiche F1 Zemědělská produkce Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 840 000,- Kč    Fiche F2 Investice do nezemědělských činností Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 11 mil. Kč    Fiche F3 Investice do zemědělských p ... (více)