4. výzva C2 13.6.2018 - 3.10.2018

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 13.6.2018 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 4. výzva C2 Výsadba dřevin 

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 13. 6. 2018 do 12:00 3. 10. 2018

Finanční alokace dotace: 2 688 600 Kč

Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  88  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Výzva byla ukončená 3.10.2018

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Ke stažení