1. výzva PRV 6.12.2017 - 31.1.2018

AS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 12. 2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

  Fiche F1 Zemědělská produkce

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 840 000,- Kč
 

 Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 11 mil. Kč
 

 Fiche F3 Investice do zemědělských podniků (!)

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4 mil. Kč
 

 Fiche F4 Rekreace v lesích

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 mil. KčPříjem žádosti o dotaci: od  6. 12. 2017 do 12:00 31. 1. 2018

Výše dotace: dle žadatele

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
(ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Pravidla pro žadatele a příjemce 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy (pokud Vám nepůjde dokument zobrazit, tak si ho nejprve uložte do PC)

1. výzva PRV byla uzavřena dne 31. 1. 2018

Seznam přijatých žádostí

Výsledný seznam vybraných projektu