C1 Likvidace invazivních druhů rostlin

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 13.6.2018 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:  3. výzva C1 Likvidace invazivních druhů rostlin  Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 13. 6. 2018 do 12:00 3. 10. 2018 Finanční alokace dotace: 1 986 484 Kč Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů Výzva je vázaná na výzvu  ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 18.9.2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:  1. výzva C1 Likvidace invazivních druhů rostlin Příjem žádosti o dotaci: od 08:00 18. 9. 2017 do 12:00 20. 11. 2017 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 986 484 Kč Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů ... (více)