3. výzva C1 13.6.2018 - 3.10.2018

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 13.6.2018 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 3. výzva C1 Likvidace invazivních druhů rostlin 

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 13. 6. 2018 do 12:00 3. 10. 2018

Finanční alokace dotace: 1 986 484 Kč

Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  87  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí o dotaci

Výzva byla ukončená 3. 10. 2018