9.výzva B3 30.6.2020 - 31.7.2020

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 30. 6. 2020 výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 9.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-OPZ- B3 Prorodinná opatření

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 30. 6. 2020 do 12:00 31. 7. 2020

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 301 350 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

Jedinou podporovanou aktivitou je zajištění provozu stávající, ve výzvě MAS podpořené, dětské skupiny.

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 12)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Lucie Kačor, +420 739 462 773, kacor@masjesenicko.cz

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 22.7.2020 v 9h v kanceláři MAS.

Výzva bylo ukončena 31. 7. 2020.

Seznam přijatých žádostí

Seznam schválených žádostí

Ke stažení