OP TAK - Operační Program Technologie a konkurenceschopnost

1.výzva OP TAK 2. 1. 2024 - 6. 2. 2024 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 2.1.2024 1. výzvu OP TAK k předkládání podnikatelských záměrů. Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby. Název výzvy ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I. Finanční alokace: 3 230 000 ... (více)