5. výzva A5 1.11.2017 - 10.1.2018

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2017 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

 5. výzva A5 Investice do vzdělávání

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.11. 2017 do 12:00 10. 1. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 12 mil. Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.9)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.1)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Pozor, dne 4.5.2018 byla provedena změna uzavřené výzvy - text zde. U výzvy byla navýšená podpora EFRR z 12 mil. Kč na 22 mil. Kč.

Seznam přijatých žádostí

5. výzva IROP byla uzavřena dne 10.1.2018 - podané žádosti jsou nyní v procesu hodnocení. - Výsledný seznam vybraných projektů

Ke stažení