7. výzva B2 24.4.2019 - 31.7.2019

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 24. 4. 2019 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 7. výzva B2 Sociální podnikání

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 24. 4. 2019 do 12:00 31. 7. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 389 468, 75 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 7)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

Ke stažení