1. výzva B1 2.10.2017 - 1.12.2017

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 2.10.2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 1. výzva B1 Podpora zaměstnanosti

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 2. 10. 2017 do 12:00 1. 12. 2017

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 3 140 000 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 6)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

 1. výzva OPZ byla uzavřena dne 1.12.2017

Seznam přijatých žádostí

Výsledný seznam vybraných projektů

Ke stažení