2. výzva A2 11.9.2017 - 31.10.2017

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 11.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

 2. výzva A2 IZS - řízení rizik

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 11. 9. 2017 do 12:00 31. 10. 2017

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4 mil. Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  69 Integrovaný záchranný systém -  integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.9)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.0)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

2. výzva IROP byla uzavřena dne 31.10.2017 - Výsledný seznam vybraných projektů

Ke stažení