Integrovaný regionální operační program - IROP

IROP neboli Integrovaný regionální operační program spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Programový rámec IROP představuje nástroj, prostřednictvím kterého dojde k rozvoji území Jesenicka, zmírnění negativních dopadů, zvýšení atraktivity regionu – zlepšení bezpečnosti provozu, zvýšení kvality a dostupnosti předškolního, základního, středního i celoživotního vzdělávání včetně vybavení vzdělávacích zařízení, rozvoji sociálního podnikání s dopadem na usnadnění uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, podpora komunitních center.

Všechny nadřízené výzvy a informace naleznete na webových stránkáchhttp://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Podpora je zaměřená na dopravu v regionech, kvalitní infrastrukturu nebo veřejnou správu.

Naše výzvy jsou umisťovany pod jednotlivé odkazy v horní liště po výběru příslušného operačního programu.

Směrnice č. 2/2018 - Interní postupy

Aktualizované dokumenty naleznete také pod jednotlivými opatřeními, kde jsou navázany a platné vždy ke konkrétní výzvě. Věnujte jim pozornost.

Ke stažení

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení Cílem opatření CLLD A1 Bezpečnost dopravy je zvýšení bezpečnosti dopravy, prevence a snížení nehodovosti účastníků silničního provozu (chodů, cyklistů, řidičů). V rámci opatření A1 Bezpečnost dopravy bude podporovaná ... (více)

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení Opatření A2 IZS – řízení rizik má za cíl zlepšit technickou vybavenost jednotek dobrovolných hasičů a zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, stejně jako ... (více)

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení Opatření A3 Zázemí sociální inkluze má za cíl vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozděj ... (více)

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení Opatření A4 Rozvoj sociálního podnikání má za cíl podpořit nově vzniklé nebo existující sociální podniky, které vytváří pracovní místa a systémovou podporu osob ohrožených n ... (více)

Opatření A5 Investice do vzdělávání má za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury vzdělávání na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, což představuje podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol), pro základní vzdělávání v ZŠ i středních školách (podpora výuk ... (více)