8. výzva PRV 3. 4. 2023 - 4. 5. 2023

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 3. 4. 2023  8. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

Fiche F6 Obnova venkovských oblastí:

Čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích

Čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 552 441,- Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 3. 4. 2023 do 4. 5. 2023

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázana na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou).

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Zdeněk Nagy, DiS., +420 730 511 866, nagy@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

Seznam doporučených/nedoporučených žádostí k financování

Ke stažení