11. výzva A5 1.9.2021 - 31.10.2021

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1. 9.2021 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

11. výzva A5 Investice do vzdělávání III.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 9. 2021 do 12:00 31. 10. 2021

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4 918 573,07,- Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.14)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.4)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Lucie Kačor, +420 739 462 773, kacor@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

Seznam doporučených žádostí k financování

Ke stažení