Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027

IROP neboli Integrovaný regionální operační program spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Programový rámec IROP představuje nástroj, prostřednictvím kterého dojde k rozvoji území Jesenicka, zmírnění negativních dopadů, zvýšení atraktivity regionu.

Alokace na MAS:

  • 42 095 107 Kč

Podporované opatření:

  • Vzdělávání Mateřské školy - 11 200 000 Kč
  • Vzdělávání Základní školy - 1 800 000 Kč
  • Hasiči - 6 000 000 Kč
  • Veřejná prostranství - 11 500 000 Kč
  • Doprava - 2 395 107 Kč
  • Kultura - 4 000 000 Kč
  • Cestovní ruch - 5 200 000 Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Ke stažení

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 7. 11. 2023  1. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Celková výše finanční alokace 1. výzvy MAS pro IROP - Vzdělávání I - 11 200 000,00 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 7. 11. 2023 do 12. 12. 2023 Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů VAZBA NA ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 14. 11. 2023  2. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Celková výše finanční alokace 2. výzvy MAS pro IROP - Vzdělávání II - 1 800 000, 00 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 14. 11. 2023 do 19. 12. 2023 Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů VAZBA ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 5. 12. 2023  3. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Celková výše finanční alokace 3. výzvy MAS pro IROP - Hasiči - 6 000 000, 00 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 5. 12. 2023 do 10. 1. 2024 Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů VAZBA NA VÝZVU ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 12. 12. 2023  4. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Celková výše finanční alokace 4. výzvy MAS pro IROP - Veřejná prostranství - 11 500 000, 00 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 12. 12. 2023 do 17. 1. 2024 Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 10. 1. 2024  5. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Celková výše finanční alokace 5. výzvy MAS pro IROP - Doprava - 2 395 107,00 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 10. 1. 2024 do 14. 2. 2024 Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů VAZBA NA VÝZVU ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 17. 1. 2024  6. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Celková výše finanční alokace 6. výzvy MAS pro IROP - Kultura - 4 000 000,00 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 17. 1. 2024 do 21. 2. 2024 Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů VAZBA NA VÝZVU ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 24. 1. 2024  7. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Celková výše finanční alokace 7. výzvy MAS pro IROP - Kultura - 5 200 000,00 Kč Příjem žádosti o dotaci: od 24. 1. 2024 do 28. 2. 2024 Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů VAZBA NA VÝZVU ... (více)