B1 Podpora zaměstnanosti

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  2. výzva B1 Podpora zaměstnanosti Seznam přijatých žádostí Výzva byla ukončena 9.11. 2018 Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 6. 8. 2018 do 12:00 9. 11. 2018 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 850 000 Kč Výše dotace: minim ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 2.10.2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  1. výzva B1 Podpora zaměstnanosti Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 2. 10. 2017 do 12:00 1. 12. 2017 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 3 140 000 Kč Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele) Výzva je vázaná na výzvu  ... (více)