7. výzva PRV 14. 2. 2022 - 31. 3. 2022

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 14. 2. 2022  7. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 4 623 285,- Kč
 

Fiche F3 Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 5 001 440,- Kč
 

Fiche F6 Obnova venkovských oblastí:

Čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích

Čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 315 739,- KčPříjem žádosti o dotaci: od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou).

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Zdeněk Nagy, DiS., +420 730 511 866, nagy@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí - 7. výzva PRV

Seznam schválených/neschválených žádostí - 7. výzva PRV

Ke stažení