OP TAK 1.výzva

1.výzva OP TAK 2. 1. 2024 - 6. 2. 2024

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 2.1.2024 1. výzvu OP TAK k předkládání podnikatelských záměrů.

Výzva je zaměřena na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Název výzvy ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I.

Finanční alokace: 3 230 000 Kč

Výše dotace: 50%

Příjem podnikatelských záměrů: od 2.1.2024 od 12h do 6.2.2024 do 12h prostřednictvím datové schránky MAS - pbw67rj

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Lucie Kačor, tel:+420 739 462 773, kacor@masjesenicko.cz

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy ŘO OP TAK Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I.

Podporované aktivity: 

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení.
    Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace.

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
  • Služby (např. web, cloud, online prvky)

Celkové výdaje projektu: min. 250 000Kč a  max. 2 000 000 Kč.

Seznam přijatých podnikatelských záměrů

Seznam podnikatelských záměrů doporučených k podpoře

Ke stažení