6. výzva PRV 26.4.2021 - 30.5.2021

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 26. 4. 2021  6. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 950 066,- Kč
 

Fiche F3 Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 1 100 408,- Kč
 

Fiche F6 Obnova venkovských oblastí:

Čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích

Čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 768 307,- KčPříjem žádosti o dotaci: od 26. 4. 2021 do 30. 5. 2021

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou).

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Zdeněk Nagy, DiS., +420 730 511 866, nagy@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných/nevybraných žádostí

Ke stažení