Obrázek bez názvu

Naše "MASka"

Naše místní akční skupina působí v podhůří Jeseníků a Rychlebských hor. Toto území je výjimečné  svou čistou přírodou, nevšední krásou hor a díky tomu je lepším místem pro život na venkově.

Jesenicko považujeme za náš domov a pomáháme těm, kteří se podílí na rozvoji tohoto regionu. Cílem MAS je společně s Vámi o tento kraj pečovat, rozvíjet ho a vytvořit vhodné podmínky a příležitosti pro život. Komunitně vedeným místním rozvojem přerozdělujeme finanční prostředky ze čtyř Operačních programů. Naší snahou je Vám pomoci od vzniku Vašeho nápadu až po jeho financování a samotnou realizaci.

Buďme hrdí, že žijeme na Jesenicku.

Aktuality
0%

II. Webinář pro žadatele - 7. výzva PRV

18.03.2022
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 24. 3. 2022 (14:00) pořádat již druhý webinář pro žadatele v rámci vyhlášené 7. výzvy PRV. V této výzvě je možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 7. výzvy PRV bude probíhat od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 7. výzva PRV 14. 2. 2022

SBERBANK CZ, a. s. - INFORMACE PRO ČLENY A ŽADATELE

05.03.2022
Česká národní banka dne 28. 2. 2022 zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Informace naleznete na https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/. 

INFORMACE SZIF: Od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nezasíláme žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je nutné provést v Portálu farmáře. Návod na změnu účtu naleznete na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost  na stránce Ke stažení – Oznámení o změně bankovního spojení žadatele.

Vyhlášení 7. výzvy PRV od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022

31.01.2022
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 14. 2. 2022 vyhlašovat 7. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 7. výzvy PRV bude probíhat od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022. Webinář pro žadatele bude probíhat dne 21. 2. 2022 od 14:00. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 7. výzva PRV 14. 2. 2022.

Seminář pro příjemce v rámci 5. Výzvy PRV

15.09.2021
Seminář pro příjemce 5. Výzvy PRV proběhne dne 5. 10. 2021 od 15:15 hod. v zasedací místnosti Stavebního bytového družstva na adrese 28. října 891/9 v Jeseníku. Seminář bude zaměřen na podání Žádosti o Platbu společně s jejími přílohami.