MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko


Vítejte na stránkách místní akční skupiny Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., která se zabývá komunitně vedeným rozvojem venkovských oblastí na Jesenicku.

Více informací

Obrázek bez názvu

Naše "MASka"

Naše místní akční skupina působí v podhůří Jeseníků a Rychlebských hor. Toto území je výjimečné  svou čistou přírodou, nevšední krásou hor a díky tomu je lepším místem pro život na venkově.

Jesenicko považujeme za náš domov a pomáháme těm, kteří se podílí na rozvoji tohoto regionu. Cílem MAS je společně s Vámi o tento kraj pečovat, rozvíjet ho a vytvořit vhodné podmínky a příležitosti pro život. Komunitně vedeným místním rozvojem přerozdělujeme finanční prostředky ze čtyř Operačních programů. Naší snahou je Vám pomoci od vzniku Vašeho nápadu až po jeho financování a samotnou realizaci.

Buďme hrdí, že žijeme na Jesenicku.

Aktuality
0%

Vyhlášení 8. výzvy PRV v termínu 3. 4. 2023 až 4. 5. 2023

29.03.2023
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 3. 4. 2023 vyhlašovat 8. výzvu PRV. V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci ve fichi F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 8. výzvy PRV bude probíhat od 3. 4. 2023 do 4. 5. 2023. Datum a čas webináře pro žadatele společně s odkazem na něj bude umístěn u příslušné výzvy (Výzva PRV č. 8) v den vyhlášení výzvy. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams.

Konzultace k Nová zelená úsporám Light

04.01.2023
Konzultace k dotaci Nová zelená úsporám Light provádíme pouze na základě telefonicky sjednání schůzky s příslušnými pracovníky:
- Lucie Kačor 739 462 773
- Zdeněk Nagy 730 511 866
V případě, že Vám telefony nepřijímají, jsou na konzultaci a určitě se Vám ozvou zpět, prosíme o trpělivost.

Nová zelená úsporám Light

16.11.2022
Tento program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a pro lidi pobírající dávky na bydlení. NZÚ Light má pomoci s dílčím zateplením a renovací nízkopříjmových domácností, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

II. Webinář pro žadatele - 7. výzva PRV

18.03.2022
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. bude dne 24. 3. 2022 (14:00) pořádat již druhý webinář pro žadatele v rámci vyhlášené 7. výzvy PRV. V této výzvě je možné žádat o dotaci ve fichích F2 (Investice do nezemědělských činností), F3 (Investice do zemědělských podniků) a F6 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích a čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí do 7. výzvy PRV bude probíhat od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022. Webinář se bude konat prostřednictvím aplikace Teams a odkaz na něj bude zveřejněn v záložce Výzvy MAS - PRV - 7. výzva PRV 14. 2. 2022

SBERBANK CZ, a. s. - INFORMACE PRO ČLENY A ŽADATELE

05.03.2022
Česká národní banka dne 28. 2. 2022 zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Informace naleznete na https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/. 

INFORMACE SZIF: Od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nezasíláme žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je nutné provést v Portálu farmáře. Návod na změnu účtu naleznete na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost  na stránce Ke stažení – Oznámení o změně bankovního spojení žadatele.