10. výzva A5 1.11.2018 - 31.1.2019

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

10. výzva A5 Investice do vzdělávání II.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1.11. 2018 do 12:00 31. 1. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 694.201,10 Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.2)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí.

Seznam podpořených projektů.

Ke stažení