A4 Rozvoj sociálního podnikání

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení

Opatření A4 Rozvoj sociálního podnikání má za cíl podpořit nově vzniklé nebo existující sociální podniky, které vytváří pracovní místa a systémovou podporu osob ohrožených na trhu práce a zvýšit tak jejich šance uplatnění na trhu práce.

Podpora v rámci tohoto opatření bude zaměřena na aktivity spojené s realizací stavebních úprav, nákupu a instalaci vybavení (nábytek, zařízení, výrobní technologie, ICT aj). Rozvoj sociálního podnikání je efektivním nástrojem pro řešení lokální nezaměstnanosti a situace sociálně vyloučených lokalit a osob. Sociální podnikání má vysoký potenciál v rozvoji území a v řešení problematiky nezaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce. Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin a bude přispívat k podpoře sociálního začleňování tím, že min. 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociální podniku bude pocházet z cílových skupin. Podpora stávajících podniků a pořízení vybavení do nich je možná pouze v případě, kdy dojde zároveň k rozšíření kapacity podniku (tím se rozumí přijetí nových zaměstnanců na nově vytvořená místa vzniklá rozšířením) nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelkou aktivitu.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 9. výzva A4 Rozvoj sociálního podnikání II. Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 11. 2018 do 12:00 28. 2. 2019 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 3.578.940,- Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2017 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:  4. výzva A4 Rozvoj sociálního podnikání Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 11. 2017 do 12:00 10. 1. 2018 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů ... (více)