C2 Výsadba dřevin

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 13.6.2018 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:  4. výzva C2 Výsadba dřevin  Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 13. 6. 2018 do 12:00 3. 10. 2018 Finanční alokace dotace: 2 688 600 Kč Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  88  (ke st ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 18.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:  2. výzva C2 Výsadba dřevin Příjem žádosti o dotaci: od 08:00 18. 9. 2017 do 12:00 20. 11. 2017 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 688 600 Kč Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů Výzva je vázaná ... (více)