6. Výzva IROP Kultura

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 17. 1. 2024  6. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Celková výše finanční alokace 6. výzvy MAS pro IROP - Kultura - 4 000 000,00 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 17. 1. 2024 do 21. 2. 2024

Výše dotace95 % z celkových způsobilých výdajů

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 70 „Kultura - Památky a muzea – SC 5.1 (CLLD)“

Aktivita Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí:

 • revitalizace muzeí
 • expozice
 • depozitáře
 • technické zázemí
 • návštěvnická a edukační centra
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace muzejních sbírek
 • ochrana muzejních sbírek

Aktivita Revitalizace kulturních památek:

 • revitalizace kulturních památek;
 • expozice;
 • depozitáře;
 • technické zázemí;
 • návštěvnická a edukační centra;
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů;
 • parkoviště u památek – max. 10 % celkových způsobilých výdajů.

Žadatel se musí řídit specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 70 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop).

Podání probíhá mimo MS21+. Záměr ve formátu .pdf je nutné zaslat do datové schránky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko (ID: pbw67rj)

Průběžné informace poskytuje: Filip Vlachopulos, +420 605 197 805, vlachopulos@masjesenicko.cz

Seznam přijatých projektových záměrů 6. výzva - IROP - Kultura

Seznam doporučených/nedoporučených projektových záměrů k podpoře

Ke stažení