9. výzva A4 1.11.2018 - 28.2.2019

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

9. výzva A4 Rozvoj sociálního podnikání II.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 11. 2018 do 12:00 28. 2. 2019

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 3.578.940,- Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.0)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí

Výsledný seznam vybraných projektů

Ke stažení