9. výzva PRV 4. 11. 2023 - 5. 12. 2023

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 4. 11. 2023  9. výzvu PRV k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

Fiche F3 - Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 2 205 569 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 4. 11. 2023 do 5. 12. 2023

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázana na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou).

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Zdeněk Nagy, DiS., +420 730 511 866, nagy@masjesenicko.cz

Seminář pro žadatele proběhne dne 23. 11. 2023 od 14:00 v budově Stavebního bytového družstva v Jeseníku - 2. patro (zasedací místnost) na adrese 28. října 891/9, 790 01 Jeseník.

Účast na semináři je důležitá z hlediska bodového ohodnocení v rámci Preferenčních kritérií.

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam doporučených/nedoporučených žádostí o dotaci k financování

Ke stažení