C3 Realizace sídelní zeleně

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 12. 2019 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:  6. výzva C3 Realizace sídelní zeleně  Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 6. 12.  2019 do 12:00 6. 1. 2020 Finanční alokace dotace: 500 000 Kč Výše dotace: 60 % z celkových způsobilých výdajů Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.   ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 20. 2. 2019 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:  5. výzva C3 Realizace sídelní zeleně  Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 20. 2. 2019 do 12:00 20. 6. 2019 Finanční alokace dotace: 500 000 Kč Výše dotace: 60 % z celkových způsobilých výdajů Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.   ... (více)