6. výzva A2 1.10.2018 - 14.12.2018

POZOR, změna termínu ukončení výzvy. Z technických důvodů v systému MS2014+ ŘO prodlužuje termín uzavření výzvy a to do 14.12.2018 do 14h.

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 10. 2018 do 14:00 14. 12. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 4.800.115,79 Kč

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu IROP č.  69 Integrovaný záchranný systém -  integrované projekty CLLD (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.11)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 1.1)

 Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Ing. Gabriela Joklíková, +420 739 462 773, joklikova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí.

Výsledný seznam vybraných projektů.

Ke stažení