O nás

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Jesenicko metodou LEADER. Zakládajícími členy jsou Sdružení měst a obcí Jesenicka (veřejný sektor), Okresní hospodářská komora Jeseník (neziskový sektor) a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. (podnikatelský sektor). Územní působnost MAS představuje okres Jeseník, dříve spravovaný Sdružením pro Jesenicko a jeho organizační jednotkou JEMAS. Metoda LEADER byla v České republice známá už od 90. let minulého století. Od r. 2007 byl LEADER jednou z os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (osa IV. LEADER).

Veškré dokumenty vztahující se k Společnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. naleznete v záložce "OPS".

Dne 10.12.2014 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. založila organizační složku pod názvem Organizační složka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko. Hlavním účelem organizační složky je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  (SCLLD). Dne 30. 6. 2017 byl dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje schválen všemi řídícími orgány.

Veškeré dokumenty týkající se Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko naleznete v záložce "ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MAS".