B3 Prorodinná opatření

Ke stažení

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 30. 6. 2020 výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  9.výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko-OPZ- B3 Prorodinná opatření Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 30. 6. 2020 do 12:00 31. 7. 2020 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 301 350 Kč Výše dotace: minimálně 85% (dle typu ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  2. výzva B3 Prorodinná opatření Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 24. 4. 2019 do 12:00 31. 7. 2019 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 1 034 025 Kč Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele) Výzva je vázaná na výzvu OP ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  2. výzva B3 Prorodinná opatření Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 6. 8. 2018 do 12:00 9. 11. 2018 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 244 500 Kč Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele) Výzva je vázaná na výzvu OP Z  ... (více)

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 2.10.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:  2. výzva B3 Prorodinná opatření Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 2. 10. 2017 do 12:00 1. 12. 2017 Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele) Výzva je vázaná na výzvu O ... (více)