2. výzva B1 6.8.2018 - 9.11.2018

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 2. výzva B1 Podpora zaměstnanosti

Seznam přijatých žádostí

Výzva byla ukončena 9.11. 2018

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 6. 8. 2018 do 12:00 9. 11. 2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 850 000 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 7)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Ke stažení