2. výzva C2 18.9.2017 - 20.11.2017

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 18.9.2017 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 2. výzva C2 Výsadba dřevin

Příjem žádosti o dotaci: od 08:00 18. 9. 2017 do 12:00 20. 11. 2017

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 2 688 600 Kč

Výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  88  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 13)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

2. výzva OP ŽP byla uzavřena dne 20.11.2017

Seznam přijatých žádostí

Ke stažení