Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027

Finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko na období 2021-2027 bude zveřejněna po jejím schválení (cca 2022). Příprava strategie, pracovní verze a další dokumenty naleznete v záložce "Tvorba SCLLD 21+)

Ke stažení