3. výzva B2 8.11.2017 - 28.2.2018

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 8.11.2017 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Zaměstnanost:

 3. výzva B2 Sociální podnikání

Pozor, výzva byla modifikovaná kvůli prodloužení termínu příjmu žádostí z 31.1.2018 na 28.2.2018!

Příjem žádosti o dotaci: od 04:00 8. 11. 2017 do 12:00 28.2.2018

Finanční alokace celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Výše dotace: minimálně 85% (dle typu žadatele)

Výzva je vázaná na výzvu OP Z č.  047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vydání 6)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

3. výzva OPZ byla uzavřena dne 28.2.2018

Seznam přijatých žádostí

Výsledný seznam vybraných projektů