Operační program Životní prostředí

OP ŽP neboli Operační program Životní prostředí spravuje Ministerstvo životního prostředí. Jeho oficiální webové stránky jsou http://www.opzp.cz/. Podpora je poskytovaná prostřednictvím Prioritní osy 4 Ochrana přírody.

Naše výzvy jsou umisťovany pod jednotlivé odkazy v horní liště po výběru příslušného operačního programu.

Od roku 2018 je možné čerpat i z nového opatření C3 Realizace sídelní zeleně s alokací 500 000 Kč.