5. výzva C3 20.2.2019 - 20.6.2019

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 20. 2. 2019 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí:

 5. výzva C3 Realizace sídelní zeleně 

Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 20. 2. 2019 do 12:00 20. 6. 2019

Finanční alokace dotace: 500 000 Kč

Výše dotace: 60 % z celkových způsobilých výdajů

Výzva je vázaná na výzvu OP ŽP č.  128  (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Bc. Diana Stiborová, +420 736 237 883, stiborova@masjesenicko.cz

Seznam přijatých žádostí