3. výzva PRV 9.5.2018 - 8.6.2018

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 9. 5. 2018 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova:

  Fiche F1 Zemědělská produkce

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 290 000,- Kč
 

 Fiche F2 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 21 036 750,- Kč
 

 Fiche F3 Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 648 716,- Kč
 

 Fiche F4 Rekreace v lesích

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 3 640 000,- KčPříjem žádosti o dotaci: od  9. 5. 2018 do 8. 6. 2018

Výše dotace: dle typu  a fiche žadatele (viz Pravidla)

Výzva je vázaná na operaci PRV č.  19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
(ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh)

Pravidla pro žadatele a příjemce 

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Mgr. Hana Hošková, +420 730 511 866, hoskova@masjesenicko.cz

Přílohy (pokud Vám nepůjde dokument zobrazit, tak si ho nejprve uložte do PC a poté ho otevřete)

3. výzva byla uzavřena dne 8. 6. 2018

Seznam přijatých žádostí

Výsledný seznam vybraných projektů