1. VÝZVA SZP - datum příjmu žádostí o dotaci 6. 5. 2024 - 4. 6. 2024

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 6. 5. 2023  1. výzvu SZP

Fiche F4 - Podnikání malých a středních podniků

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Fiche F5 - Základní služby a obnova obcí

Finanční alokace dotace z celkových způsobilých výdajů: 4 300 000 Kč

Příjem žádosti o dotaci: od 6. 5. 2024 do 4. 6. 2024

Výše dotace: F4 - 50% a F5 - 90%

Výzva je vázana na dokument: Strategický plán SZP na období 2023 -2027 (ke stažení znění pravidel včetně povinných příloh pod výzvou).

Dovolujeme si Vás upozornit, že v celém průběhu administrace výzvy může docházet k aktualizacím dokumentů a pro žadatele jsou závazná vždy poslední zveřejněná znění dokumentů!

Průběžné informace poskytuje: Zdeněk Nagy, DiS., +420 730 511 866, nagy@masjesenicko.cz

Seminář pro žadatele proběhne dne 9. 5. 2024 a 29. 5. 2024 od 14:00 v budově Stavebního bytového družstva v Jeseníku - 2. patro (zasedací místnost) na adrese 28. října 891/9, 790 01 Jeseník.

Účast na semináři je důležitá z hlediska bodového ohodnocení v rámci Preferenčních kritérií.

Základní informace k výzvě a její dokumentaci naleznete zde: RO SZIF Olomouc - Státní zemědělský intervenční fond

Seznam přijatých žádostí v 1. Výzvě SZP

 

Fotografie
8.jpg
Ke stažení