A1 Bezpečnosti dopravy

Vážení žadatelé, radi bychom Vás informovali, že se již nebudou vyhlašovat výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu z důvodu vyčerpané alokace. Děkujeme za pochopení

Cílem opatření CLLD A1 Bezpečnost dopravy je zvýšení bezpečnosti dopravy, prevence a snížení nehodovosti účastníků silničního provozu (chodů, cyklistů, řidičů). V rámci opatření A1 Bezpečnost dopravy bude podporovaná aktivita „Bezpečnost dopravy“ zaměřená na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu chodníků, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám hromadné dopravy, zastávky veřejné dopravy, osvětlení přechodů, příčných prahů podél silnic I., II. a III. třídy. Dále také výstavba podchodů či lávek pro chodce přes místní komunikace a železniční dráhu.

Podporováno bude taky světelné signalizační zařízení řídícího provozu pro chodce, bezbariérové úpravy autobusových zastávek a zálivů, výstavba přechodu pro chodce a bezpečnostní prvky na vozovce (protismyková úprava vozovek, úprava dopravního značení svislého i vodorovného a radarů, a to jako součást projektů s výstavbou či stavební úpravou komunikací pro pěší nebo cyklisty. Terminály v rámci opatření nebudou podporovány.

Pozor, dne 9. 1. 2019 byla provedena změna výzvy - text zde. U výzvy bylo změněno datum ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+.   MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 1.11.2018 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 8. výzva A1 Bezpečnost dopravy II. Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 1. 11. 2018 do 12:00 31. ... (více)

Pozor, dne 18.4.2018 byla provedena změna uzavřené výzvy - text zde. U výzvy byla navýšená podpora EFRR z 10 mil. Kč na 18 mil. Kč. MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. vyhlašuje dne 11.9.2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 1. výzva A1 Bezpečnost dopravy Příjem žádosti o dotaci: od 12:00 11. 9. 2017 do 12:00 10. 1. 2018 ... (více)