PRV Tvorba ISÚ

Realizace projektu - 06/2013 až 05/2014 (12 měsíců)

Dotační programProgram rozvoje venkova

Prioritní osa - III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Vyhlašovatel dotaceMinisterstvo zemědělství ČR

Forma realizace - žadatel

Rozpočet projektu: 500.000 Kč

Finanční spoluúčast: 0% (100% dotace, nutno předfinancovat)

Výstupy projektu: podklady pro tvorbu ISÚ 2014-2020

Kontakt:

Bc. Vendula Poláchová
Koordiátorka/analytička projektu
Mobil: +420 724 830 700
E-mail: polachova@masjesenicko.cz

Ing. Martina Fafílková
Mobil: +420 739 717 296
E-mail: fafilkova@masjesenicko.cz 

Ke stažení