Pořízení mulčovače

Pořízení mulčovače

F3 Investice do zemědělských podniků

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Pořízení mulčovače. Žadatel získal 60% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nového mulčovače. Družstvo mulčovačem udržuje spasené pastviny. Posekáním nedopasků dojde k rychlejšímu růstu nového travního porostu a zamezí se vysemenění nežádoucích plevelů. V neposlední řadě družstvo ušetří finanční prostředky za mzdy, PHM a opravy starého stroje.