Podpořené projekty

Podpora komunitních akcí a posilování rodinných vazeb na území MAS Jesenicko

  Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora existujících komunitních vazeb a tvorba nových na území Jesenického regionu. Projekt je zaměřen na realizaci aktivit komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko s využitím komunitní práce a sociálně aktivizační a participanční činnosti na podporu rodin, neformáních pečujících a p ... (více)