Vybavení a zařízení pro brašnářskou a galanterní dílnu

Vybavení a zařízení pro brašnářskou a galanterní dílnu

F2 Investice do nezemědělských činností

Rádi bychom Vám představili projekt s názvem Vybavení a zařízení pro brašnářskou a galanterní dílnu. Žadatel získal 45% podporu z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 na pořízení nového vybavení a zařízení pro brašnářskou a galanterní dílnu. V rámci projektu budou pořízeny stroje a vybavení potřebné k výrobě brašnářského a galanterního zboží. Realizace projektu umožní založení nové provozovny.